De vooruitschrijding van de planeten door de dierenriem kan je onder verdelen in progressies en  transits. De Planeten, de Zon en Maan hebben allen een eigen snelheid waarmee ze door de  dierenriem bewegen.   Elke omloop van een planeet door de dierenriem brengt verandering, een verandering gaat vaak  samen met een crisis en door een crisis ontstaan vaak bewustzijn en groei!   Crisis Het woord crisis wordt vaak negatief geintepreteerd een crisis is een keerpunt, we kennen allemaal  bepaalde keerpunten in ons leven opnoemen, waardoor ons leven drastische wijzigingen heeft  ondergaan. Keerpunten hoeven helemaal niet negatief te zijn, al kunnen ze in eerste instantie wel  zo worden ervaren. Denk daarbij aan een relatiebreuk, een ontslag en ook een overlijden van een  geliefd persoon. Deze zaken kunnen maken dat je in een crisis beland. Het is soms fijn dat je zaken  kunt herkennen in verband met het doel en de zin van een bepaalde verandering is in je leven.   Je kunt onbewust veel stress opbouwen als je probeert om noodzakelijke veranderingen tegen te  houden. Als je vermijdt om een keuze te maken, wanneer je er aan toe bent, kan dat er voor  zorgen dat je in een crisis beland, waardoor je gedwongen wordt als nog een keuze te maken.  Progressies en transits Er zijn twee verschillende vooruitschrijdingen van de planeten ten opzichte van de  geboortehoroscoop die inzicht geven in je ontwikkeling. Dat zijn de Secundaire en Zonneboog  progressies, deze helpen mee om het innerlijk patroon van de persoonlijke ontwikkeling te  ontvouwen. (Dat wat zich van binnenuit ontwikkeld).   De transits (actuele planeetstanden) hebben invloed op uiterlijke omstandigheden van de  persoonlijkheid. (Dat wat zich door middel van de buitenwereld ontwikkeld).    Wie sterk staat betreffende zijn binnenwereld (gunstige progressies) zal meer weerstand kunnen  bieden tegen extreme toestanden in zijn buitenwereld (transits). Andersom kan ook, wie niet sterk  is, weinig weerstandsvermogen heeft (ongunstige progressies) kan hulp van buitenaf verwachten  (gunstige transits). Wil je weten welke planeten welke aspecten maken op jouw geboortehoroscoop en wat de invloed is van de verschillende aspecten? Abboneer je dan op een schriftelijke kwartaal overzicht van de actuele planeten in samenhang met je persoonlijke geboortehoroscoop. Vergoeding € 50,- per kwartaal. Als je voor de eerste keer een kwartaaloverzicht besteld komt er € 25,- kosten (tijdcorrectie, analyse, administratie) bij. Jaarhoroscoop Of maak een afspraak voor een jaarhoroscoop. Vergoeding € 145,- Gespreksduur 1,5 uur. Voorwaarde voor het laten maken van een jaarhoroscoop is dat je voorafgaand aan de bespreking van de jaarhoroscoop een consult bij mij gehad hebt, of dat we eerst een korte analyse van je geboortehoroscoop te bespreken. Vergoeding korte analyse €85,- gespreksduur 1 uur. Lees meer over de cycli van de actuele planeten door op de planeten afzonderlijk te klikken. Cycli van de actuele planeten Jupiter  11 jaar en 8 maanden Saturnus ongeveer 28-29 jaar Uranus 84 jaar Neptunus 165 jaar Pluto 246 jaar
Astrologie & Counselling Jopie Martens Progressies en transits Home Consult Counselling Actueel Cursus Relatie Transit Links Contact
Progressies en transits 
Webdesign Pascale Braun 1 februati 2017